A1 + A2 - Totaalpakket voor zelfstudie vanaf niveau 'nul'

Wilt u zichzelf voorbereiden op het inburgeringsexamen A2?

Wilt u vanaf het begin studeren?

Kunt u goed zelfstandig studeren met ons pakket A1 & A2.

Pakketten A1 + A2

Actieve filters