Algemene Voorwaarden

(Herroepingsrecht)

 

1              U hebt een wettelijk herroepingsrecht voor de bestelde boeken. U kunt boeken retour zenden en de boeken worden vergoed. Kosten die u zelf maakt voor het retour zenden worden niet door ons vergoed. Boeken dienen in ongeschonden staat retour te worden gezonden.

2              Hebt u losse gewone boeken (A1 of A2) of losse boeken (A1 of A2) + cd/dvd besteld? Dan krijgt u bij terugzenden van boek (+ eventueel cd/dvd) het door u betaalde bedrag retour.

3              Hebt u een pakket (A1) besteld? Dan krijgt u bij terugzending de kosten van het pakket (€ 49,95 of € 53,95) retour gestort minus de kosten van de meegeleverde gekopieerde boekjes/downloads. Fotokopieën vallen wettelijk niet onder het herroepingsrecht. Op de door ons uitgeprinte boekjes staan prijzen vermeld. De prijzen van deze losse boekjes zijn ook vermeld in de webshop. De boekjes zijn op internet gratis te downloaden. De bij het pakket meegeleverde cd/dvd kunt u zonder kosten behouden als u de boeken terugzendt, omdat hiervoor in de webshop of op het artikel geen losse verkoopprijs is vastgesteld of benoemd.

4              Hebt u uitsluitend gekopieerde boekjes/downloads, maar geen gewone boeken voor A1 of A2, besteld? U kunt dan geen gebruik maken van het herroepingsrecht.

5              Hebt u uitsluitend één of meer losse cd/dvd (‘s), maar geen gewone boeken voor A1 of A2, besteld à € 6,95? U kunt dan geen gebruik maken van het herroepingsrecht. De audio op deze cd/dvd is net als hierboven genoemde losse boekjes zonder kosten te downloaden op het internet.

6              De wettelijke termijnen voor het terugzenden van de boeken moeten in acht genomen worden.

7              Zendt u terug vanuit het buitenland? Dat kan, maar dan worden de portokosten die wij gemaakt hebben om de bestelde boeken in het buitenland te leveren in mindering gebracht bij het terugstorten van het geld.

 

Ad Appel Taaltrainingen

mei 2017

adappel@gmail.com