Algemene Voorwaarden
(Herroepingsrecht)


1. U hebt een wettelijk herroepingsrecht (14 dagen) voor de bestelde boeken. U kunt boeken retour zenden en de boeken worden vergoed indien we ze in ongeschonden staat terug ontvangen. Kosten die u zelf maakt voor het retour zenden worden niet door ons vergoed.

2. Hebt u uitsluitend één of meer losse cd/dvd('s), maar geen boeken voor A1 of A2, besteld? U kunt dan geen gebruik maken van het herroepingsrecht. De audio op deze cd/dvd is zonder kosten te downloaden op het internet.

3. De wettelijke termijn (14 dagen) voor het terugzenden van boeken moet in acht genomen worden.

4. Zendt u terug vanuit het buitenland? Dat kan, maar dan worden de portokosten die wij gemaakt hebben om de bestelde boeken in het buitenland te leveren in mindering gebracht bij het terugstorten van het geld.


Ad Appel Taaltrainingen

4 oktober 2021

adappel@gmail.com